اخبار

در دنيايي كه علم و فناوري با رشدي شتابان و روز افزون بسوي تعالي و بهبود بخشيدن به كيفيت زندگي بشري پيش مي رود و انديشه آدمي در سايه علم و تخصص و فناوري هاي ...
13 دی 1396
در راستای تحقق بخشیدن به رضایت مشتری و ایجاد کیفیت فراگیر شرکت اصفهان دما براي شانزدهمين سال متوالي موفق به اخذ گواهینامه ISO 9001:2015 گرديد...
9 مهر 1398
شرکت اصفهان دما درنوزدهمين نمايشگاه بين المللي تجهيزات و تاسيسات سرمايشي و گرمايشي که در محل نمايشگاههاي بين المللي
28/8/2020 16:00:00PM
ارشيو