اخذ گواهینامه ISO 9001:2015

در راستای تحقق بخشیدن به رضایت مشتری و ایجاد کیفیت فراگیر شرکت اصفهان دما براي هجدهمين سال متوالي موفق به اخذ گواهینامه  ISO 9001:2015گردید. همانطور که در خط مشی شرکت نیز به مشتری مداری تاکید فراوان گردیده بود شرکت اصفهان دما با اخذ این استاندارد جهانی گامی استوار در این زمینه  برداشته است.

گواهينامه ايزو 98.jpg