حضور اصفهان دما در نمایشگاه تجهیزات و تاسیسات سرمايشي و گرمايشي

نوزدهمين نمايشگاه بين المللي تجهيزات و تاسيسات سرمايشي و گرمايشي


ايران – اصفهان - محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي استان اصفهان

06 الي 10 بهمن بهمن ماه 1399

ساعت بازديد : 10 الي 18

(شماره غرفه:313)

Termotech    2020 


شركت اصفهان دما حضور كارشناسان و متخصصين تجهيزات و تاسيسات سرمايشي و گرمايشي را در اين نمايشگاه گرامي مي دارد.

اين شركت براي جذب همكاري شرايط ویژه اي را در نظر دارد.

شركت اصفهان دما پذيراي حضور شما عزيزان مي باشد.

 

در صورت درخواست دعوتنامه رسمي ارسال خواهد شد