حضور اصفهان دما در نمایشگاه تجهیزات و تاسیسات سرمايشي و گرمايشي

هجدهمين نمايشگاه بين المللي تجهيزات و تاسيسات سرمايشي و گرمايشي

ايران – اصفهان - پل تاريخي شهرستان - محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي استان اصفهان

24 دي الي 27 دي ماه 1398

ساعت بازديد : 15 تا 21

سالن 1- سالن شيخ بهايي (شماره غرفه:104)

Termotech    2019 

شركت اصفهان دما حضور كارشناسان و متخصصين تجهيزات و تاسيسات سرمايشي و گرمايشي را در اين نمايشگاه گرامي مي دارد.

اين شركت براي جذب همكاري شرايط ویژه اي را در نظر دارد.

شركت اصفهان دما پذيراي حضور شما عزيزان مي باشد.

 

در صورت درخواست دعوتنامه رسمي ارسال خواهد شد