حضور اصفهان دما در نمایشگاه تجهیزات و تاسیسات سرمايشي و گرمايشي

هفدهمين نمايشگاه بين المللي تجهيزات و تاسيسات سرمايشي و گرمايشي

ايران – اصفهان - پل تاريخي شهرستان - محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي استان اصفهان

29 آبان الي 2 آذر ماه 1397

ساعت بازديد : 15 تا 21

سالن شيخ بهايي (سالن 1) 

Termotech    2019 

شركت اصفهان دما حضور كارشناسان و متخصصين تجهيزات و تاسيسات سرمايشي و گرمايشي را در اين نمايشگاه گرامي مي دارد.

اين شركت براي جذب همكاري شرايط ویژه اي را در نظر دارد.

شركت اصفهان دما پذيراي حضور شما عزيزان مي باشد.

 

در صورت درخواست دعوتنامه رسمي ارسال خواهد شد