اهداف و استراتژي هاي آينده ي شركت

 


زمان ساخت پالایشگاه اصفهان، تمام تأسیسات مورد نیاز، از شرکت های آمریکایی خریداری میشد، در حالی که هم اکنون همان تأسیسات، به طور کامل در داخل کشور تولید می شود. با توجه به این که پالایشگاه ها و پتروشیمی ها وصنايع از مشتریان اصلی شرکت اصفهان دما هستند، این شرکت در نظر دارد با گسترش و بهبود فعالیت های خود، در توسعه خودکفایی کشور به ویژه در صنعت سهیم باشد و با ارائه توانمندی های خود به صنایع داخلی، صرفه جویی ارزی عاید کشور کند.

شرکت اصفهان دما بر اساس اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور، افزایش ظرفیت و تنوع محصولات را نیز در دستور کار خود دارد تا در بازارهای خارج از مرزهای کشور، حضوری فعال داشته باشد و از هم اکنون نیز مقدمات حضور در بازارهای منطقه را فراهم آورده است.

صادرات خدمات وکالا، یکی از برنامه های اصلی شرکت اصفهان دما محسوب می شود و به این منظور، نمونه هایی از گرم کن گازی تولیدی خود را به کشور هاي همسايه ارسال کرده تا پس از دریافت تأییدیه محصولات تولیدی خود را در بازارهای جهانی عرضه کند.

هم اكنون توليدات اين شركت در كشورهاي عراق و افغانستان نصب شده و بهره برداري ميگردد و اميدواريم با توسعه بازار فروش در تأمين نيازهاي منطقه سهيم باشيم.