توليدات

ARM5.jpg

ISFAHAN DAMA

Eng. & Mfg. Co.

 

توليدات :

 

 

* چيلر   

                   -  با كندانسور آبي

                   - با كندانسور هوايي                           

* پكيج يونيت

* كندانسور هوايي

* هواساز

* هواشوي

* برج خنك كننده     

                   - انواع جريان متقاطع

                   -  جريان مخالف

                   - مدار بسته


       *ليكوئيد كولر


* گرم كن گازي (يونيت هيتر گازسوز و كوره كانالي )                            

                   

* يونيت هيتر                             

                   -  آب گرم ، بخار


 *   يونيت هيتر برقي


* كوره هواي گرم                         

                   - براي گرمايش و خشك كن

* اكونوپك

* زنت

* كولر صنعتي

* هيتر كولر                             

                   - براي گرمايش و سرمايش تبخيري بدون نياز به موتورخانه مركزي

* انواع فن هاي سانتريفيوژ                 

                   - با پره هاي خميده به جلو

                   - با پره هاي خميده به پشت

                   - فن هاي صنعتي 

* فن محوري

* لوله هاي فين دار                               

                   - از نوع فين هاي اسپيرال

* كويل هاي گرمايشي – سرمايشي         

                   - با لوله هاي فين دار