تماس با ما

  

 دفتر مركزي:

اصفهان - ابتداي اتوبان ذوب آهن -خيابان شهيد عباسپور- سه راه نيروگاه- كوچه رسالت 

صندوق پستي : 399-81785

تلفن :  6-37886001- 031


 كارخانه :

كيلومتر 50 جاده اصفهان شهرضا- شهرك صنعتي رازي- فاز 2- خيابان چهارم

تلفن:   51-95023450 (031) 


شماره تلگرام: 09138770562 

info@isfahandama.com  

sales@isfahandama.com

telegram.me/isfahandama


 

ارتباط با مدیریت