تماس با ما


آدرس دفتر مركزي:

 اصفهان - ابتداي اتوبان ذوب آهن -خيابان شهيد عباسپور- سه راه نيروگاه- كوچه رسالت 

صندوق پستي : 399-81785

تلفن :  6-37886001- 031


آدرس كارخانه :

 كيلومتر 50 جاده اصفهان شهرضا- شهرك صنعتي رازي- فاز 2- خيابان چهارم

تلفن :51-95023450-031

 

شماره تلگرام :09138770562

 

     info@isfahandama.com

  sales@isfahandama.com

telegram.me/isfahandama

  

ارتباط با مدیریت