برج مكعبي


qubic type.jpg


برج خنک کننده مدار باز مکعبی فایبرگلاس

در برج خنک کننده مدار باز مکعبی با بدنه فایبرگلاس،آب داغ ورودی از سیستم وارد برج خنک کننده می گردد و پس از عبور از لوله های ورودی وارد نازل ها می گردند و با توجه به ساختار نازل به صورت گردابی بر روی سطوح پکینگ پاشیده می شوند. از دیگر سو هوای داخل  برج خنک کننده به وسیله ی فن تحت تاثیر الکتروموتور از پایین کولینگ تاور به سمت بالا مکش شده و خارج می کند. آب پاشش شده برروی پکینگ ها به سمت پایین ریزش کرده و هوای داخل برج خنک کننده از پایین به سمت بالا مکش می گردد. در این فرآیند آب داغ در اثر عبور از کنار هوای تازه،خنک گردیده و داخل تشت می ریزد. و آب سرد به وسیله لوله های خروجی از برج خنک کننده خارج می گردد.

catalog