برج استوانه اي شكل

bttle type.jpg

یکی از انواع  برج خنک کننده با هندسه مخروطی یا مدور(گرد) می باشد که به آن "کولینگ تاور گرد" گفته می شود.برج خنک کن مخروطی دارای ظاهری به مانند استوانه کونیک شکل (مخروط شکل) می باشد و در دسته بندی برج های مدارباز یا مرطوب قرار میگیرد.

کاربرد اصلی این نوع کولینگ تاور تحت عنوان برج خنک کن چیلر بوده ولیکن در بسیاری از صنایع کوچک و بزرگ نیز این مدل به عنوان  خنک کننده تجهیزات صنعتی نیز به کار می رود. برج های خنک کننده مخروطی ازظرفیت 5 تن تبرید الی 1250 تن تبرید به صورت یکپارچه تولید و طراحی می شوند.

catalog