درخواست نيرو:

شركت مهندسي و توليدي اصفهان دما جهت تكميل كادر خود در استان اصفهان ازافراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.


 مدير توليد :


حداقل 5 سال سابقه كار مرتبط .


حداقل ليسانس مهندسي مكانيك.


مسلط به زبان انگليسي.


مسلط به نقشه خواني.


آشنايي با استانداردهاي مهندسي مكانيك.


ساعت كاري:  16-7:30


محل كار: كارخانه اصفهان دما، جاده اصفهان- شهرضا، شهرك صنعتي رازي


 مهندس فروش:


مسلط به اتوماسيون اداري و نرم افزارهاي آفيس.


حداقل 5 سال سابقه كار مرتبط .


حداقل ليسانس مهندسي مكانيك سيالات.


توانايي كاركردن با نرم افزارهاي مهندسي مربوطه.


توانايي انتخاب تجهيزات موتورخانه.


آشنايي به فنون مذاكره .


مسلط به زبان انگليسي .


داراي روحيه كارگروهي و مسئوليت پذير و ظاهر آراسته.


محل كار: شركت اصفهان دما واقع در اصفهان، ابتداي اتوبان ذوب آهن، خ شهيد عباس پور، سه راه نيروگاه، كوچه رسالت.


 مدير كنترل كيفيت:


حداقل 5 سال سابقه كار مرتبط .


حداقل ليسانس مهندسي مكانيك.


مسلط به زبان انگليسي .


مسلط به اتوماسيون اداري و نرم افزارهاي آفيس.


آشنايي با استانداردهاي مهندسي مكانيك.


محل كار: كارخانه اصفهان دما، جاده اصفهان- شهرضا، شهرك صنعتي رازي

ساعت كاري:  16-7:30


نقشه كش كتيا

حداقل 5 سال سابقه كار مرتبط .

داراي مدرك حداقل ليسانس.

سن: حداكثر 40 سال.

ساعت كاري:  16-7:30

دوستانی که تمایل به همکاری با شرکت اصفهان دما در زمینه های ذیل را دارند، می توانند با شركت تماس گرفته و يا رزومه های خود را به آدرس پست الکترونیکی sales@isfahandama.com ارسال کرده . در صورت ارسال پست الکترونیکی عنوان شغل مورد نظر خود را حتماً در موضوع پست الکترونیک مشخص نمایید.