لوله هاي فين دار

فین تیوب ها همان لوله های فین دار هستند که در انواع مبدل های حرارتی،انواع کندانسورهای هوایی و آبی،رادیاتورها و صنایع غذایی و شیمیایی کاربرد دارد. 

وظیفه این لوله های پره دار این است که با کمترین حجم بیشترین نرخ انتقال حرارت صورت بگیرد. همچنین در برخی لوله های پرده دار شیارهایی میزنند تا جریان داخل این لوله ها به حالت مغشوش برسد البته این فقط یک راه از چندین روش برای مغشوش کردن جریان داخل لوله است و نسبت به نوع و ویژگی لوله می تون از روش های دیگر استفاده نمود.

فین تیوب ها از نظر شکل پره به چهار شکل صفحه ای،پیچشی،مدور و محوری تولید می شوند. که نوع مدور کاربرد بیش تری نسبت به بقیه دارد.

تیوب:

معمولا‍ً گرد است‌ و ازجنس‌هایی ازقبیل مس، برنج، کربن‌استیل استلنس استیل با گریدهای گوناگون وسایر فلزاتی‌‌که بسته به‌نوع سیال بتواند دما، فشار و خوردگی را تحمل‌کند.

فین:

فین می تواند به صورت اکسترود ،‌پیچشی و یا صفحه ای باشد که به نوع کاربرد مبدل حرارتی بستگی دارد. جنس فین و ضخامت آن نیز بستگی به کاربری آن دارد.