كويل

Untitled-2.jpg

کویل حرارتی و برودتی، یک نوع مبدل حرارتی یا (Heat exchanger) است که وظیفه ی تبادل انرژی حرارتی بین دو سیال اولیه و ثانویه را بر عهده دارد.در کویل های حرارتی و برودتی (کویل صنعتی)، معمولا سیال بیرون لوله ها، هوا می باشد و سیال داخل لوله می تواند آب سرد،آب گرم، روغن داغ، مبرد یا  Refrigerant))  و یا  سیالات شیمیایی باشد.

کاربری کویل :

کویل آبی سرمایی یا کویل آب چیلد :

این کویل به صورت عمده در هواساز و فن کویل برای تامین هوای خنک و مطبوع مورداستفاده قرار می گیرد.

کویل آبی گرمایی یا کویل آب گرم :

این کویل به صورت عمده در هواساز، یونیت هیتر و داکت اسپلیت برای تامین هوای گرم به کار می رود.

کویل کندانسور :

این کویل برای کندانسور چیلرهای تراکمی هواخنک، کندانسور داکت اسپلیت، کندانسور پکیج یونیت و کندانسور پکیج مخابراتی و کویل کندانسور هوایی مورد استفاده قرار می گیرد.

کویل اواپراتور:

این کویل به نام کویل DX و یا کویل انبساط مستقیم نیز شناخته می شود. کویل اواپراتور برای اواپراتور پکیج یونیت، اواپراتور یونیت سردخانه و کویل واحد داخلی داکت اسپلیت مورد استفاده قرار می گیرد.

کویل بخار:

این کویل برای کاربردهای بخار طراحی و تولید می شود. در داخل کویل، بخار با فشار حداقل    1 barوجود دارد.ضخامت لوله های کویل بخار و جنس سیم جوش مورد استفاده در کویل بخار، با سایر کاربردهای کویل متفاوت است. این کویل بیشتر در هواسازهای بخار برای تامین گرمایش و یا در کانال ها به عنوان کویل بازگرمایش استفاده می شود.


کویل