هيتر كولر


                                                                                             
heater cooler.png


هيتر-كولر

مشخصات عمومي :

- در زمستان هواي گرم و در تابستان هواي خنك و مرطوب تأمين مينمايد.

- امكان رطوبت زني به هوا در زمستان و فصول ديگر وجود دارد.

- در فصول بهار و پاييز امكان تعويض هوا بدون گرم كردن و خنك كردن وجود دارد.

- كنترل مقدار گرما از ترموستات داخل ساختمان انجام مي شود.

- مقدار رطوبت هوا قابل كنترل مي باشد.

- هوارسان از نوع سانتريفيوژ صنعتي- بالانس شده و با كاركرد آرام  مي باشد.

- بدنه دستگاه قسمت گرمكن سه جداره و عايق بندي شده است.

- مناسب براي سوخت گاز و گازوئيل

- تابلو برق مجهز به كليد زمستاني- تابستاني

- داراي ترموستات حد و ترموستات فن

- داراي دمپر هواي برگشت با كنترل دستي

- امكان استفاده از فيلتر هوا


                                                                                                                                 

catalog