هواساز


havasaz.jpg

هواساز دستگاهی است که وظیفه ی تنظیم گردش هوا در سیستم تهویه مطبوع را بر عهده دارد و از اجزای مختلف و متنوعی ساخته شده که در ادامه به توضیح آن پرداخته می شود..


نحوه کارکرد دستگاه هواساز:

این دستگاه از اجزای مختلفی ساخته شده است که برخی از آنها عبارتند از کویل آب گرم و آب سرد، فن یا هوارسان، انواع فیلتر برای کاربری های گوناگون و رطوبت زن. به طور کلی نحوه کارکرد دستگاه هواساز به این صورت است که آب سرد از چیلر و آب گرم از بویلر به وسیله لوله کشی های انجام شده به هواساز منتقل می شود. هوا در عبور از کویل ها توسط فن های تعبیه شده در دستگاه و پس از عبور از فیلترها توسط سامانه کانال کشی و دریچه های توزیع وظیفه ی سرمایش و گرمایش و تصفیه هوا را انجام می دهد.


کارکرد هواساز:

1-تصفیه هوا

با نصب انواع فیلترها در دستگاه و با توجه به کاربری آن و رعایت استانداردهای مربوطه مانند EUROVENT هوای مورد نیاز محل تامین می گردد.

2- تنظیم رطوبت هوا

برای تامین رطوبت لازم در محل با توجه به منطقه ی آسایش در منحنی رطوبی (Psychometric chart ) روش های مختلفی وجود دارد که باید انتخاب شود.

3- تامین هوا

هواساز همانطور که از نامش پیداست، باید بتواند هوای مورد نیاز را هم تامین کند. مقدار هوای مورد نیاز برای ((Ventilation و تعویض هوا در جداول مربوطه داده شده که باید تامین گردد.

هواساز