كوره هواي گرم

Warm air furnace.png

كوره هواي گرم

اين وسيله يكي از بهترين دستگاههاي ايجاد هواي گرم در سالنهايي است كه استفاده از گاز در آن سالنها ميسر نيست (لوله كشي گاز انجام نشده است) .

بطور مثال براي سالنهاي رنگ و يا سالنهايي كه بخار مواد آتش زا در آنها به حدي زياد است كه از لحاظ ايمني، ايجاد هرگونه شعله در سالن، توصيه نميشود. اين دستگاهها (كوره هواي گرم) تماماً توسط شركت مهندسي اصفهان دما در مدلها و ظرفيتهاي مختلف طراحي و ساخته ميشود و سوخت آنها از گازوئيل يا گاز طبيعي است. جهت اطلاع از ظرفيتها و قيمت اين دستگاهها، خواهشمند است با واحد بازرگاني شركت مهندسي اصفهان دما تماس حاصل فرماييد .                                                   

                                             

catalog