گرم كن گازي

unit heater gas fired.png

 

گرم كن گازي

UNIT HEATER GAS FIRED

 

 

مشخصات فني:

 

IGH – 50P

MODEL NO.

LP

NATURAL

Gas Type

4.0 Kg / hr

5.0 m3 / hr

Gas Consumption

280 mm H2O

178 mm H2O

Gas Pressure

40000 kcal / hr

Capacity

5850 m3 / hr

Air Supply

220 – 1 - 50

Electrical Data  

645

605

1020

Dimensions         L

                          W

                         H   

150Ø

Chimney

94 kg

Weight

 

مزاياو قابليت ها :

 

1– نصب آسان .

2 – ايمني كامل و عملكرد مطمئن به گونه اي كه با خاموش شدن شعله پيلوت به هر دليل جريان گاز بطور كامل قطع

       ميشود .

3 – قابليت كار با گاز طبيعي و مايع .

4 – كاركرد با ظرفيت هاي مختلف .

5 – امكان نصب ترموستات اتاقي در محل و تنظيم دما .

6 – ايمني براي افزايش بيش از حد دما : ترموستات بحراني دماي بحراني دستگاه را كنترل مي كند كه در اين حالت  

       جريان گاز بطور كامل قطع گردد .

7 – ايمني برقي : كليد مينيياتوري براي حفاظت مدار برق و اتصال كوتاه روي دستگاه نصب شده است .

8 – امكان گردش هوا و توليد باد در تابستان وجودارد .

9 – ترموستات فن :در ابتداي راه اندازه و يا قطع شدن شعله گاز بهر دليل ، براي جلوگيري از وزش باد سرد ، فن را

       خاموش مي كند .

10 – ترموستات هوا : در صورتيكه دماي هواي خروجي دستگاه بيش از مقدار تنظيم شده باشد، مشعل را خاموش

         مي كند .

11 – راندمان بالا : راندمان بالاي دستگاه (80% ) موجب صرفه جويي در مصرف سوخت مي گردد .

 

 

اطلاعات تكميلي