مدار بسته

برج خنک کننده مدار بسته کولینگ تاوری است که در داخل آن کویل به کار رفته است و آب سیستم از داخل لوله های کویل عبور کرده و هم زمان در مدار دیگری آب به روی کویل ها پاشیده می شود.این آب در مجاورت جریان هوای به وجود آمده به وسیله ی فن از روی سطح کویل ها تبخیر می شود، بنابراین کویل ها را خنک می کند. تنها تفاوت در عملکرد کولینگ تاور مدار بسته نسبت به مدار باز،جلوگیری از تبخیر و رسوب گرفتن آب سیستم می باشد ، به نحوی که آب سیستم به دلیل عبور از داخل کویل با هوا در تماس نیست،تبخیر نمی شود و ناخالصی وارد آن نمی شود.