با كندانسور آبي

 

water cooled.jpg

 در چیلر تراکمی با کندانسور آبی یا همان چیلر تراکمی آب خنک مبدل حرارتی کندانسور از نوع پوسته و لوله است که از درون لوله های آن آب عبور کرده و با  گاز مبرد که از اطراف لوله ها (درون پوسته) جریان می یابد تبادل حرارتی انجام داده و آب گرمای اضافی مبرد را می گیرد.اکنون آبی که گرم شده،خود نیازبه خنک شدن دارد. به همین خاطر آب گرم شده با پمپ به کولینگ تاور(یا همان برج خنک کننده)ارسال می شود تا در آنجا خنک شده و مجددا به کندانسور برگردد.به همین خاطر به این سیستم، چیلر با کولینگ تاور نیز گفته می شود.بنابراین چیلر تراکمی با کندانسور آبی به کولینگ تاور نیاز دارد ولی چیلر با کندانسور  هوایی به کولینگ تاور نیاز ندارد.


کندانسور آبی