برج خنك كننده

 

در کارخانه اصفهان دما به عنوان یکی از مهمترین و اساسی ترین دستگاهها می توان انواع برجهای خنک کننده را نام بردكه به سه دسته تقسيم مي شوند و در صنعت كاربرد فراواني دارند.
برجهای خنک کننده علاوه بر آب به منظور خنک کردن سیالاتی دیگر در صورت لزوم مورد استفاده واقع می شود.

برج خنک کننده دستگاهی است که با ایجاد سطح وسیع تماس آب با هوا تبخیر آسان می کند و باعث خنک شدن سریع آب می گردد.عمل خنک شدن در اثر از دست دادن گرمای نهان تبخیر انجام می گیرد، در حالی که مقدار کمی آب تبخیر می شود و باعث خنک شدن آب می گردد.
بیشتر دستگاههای خنک کن از یک مدار بسته تشکیل شده اند که آب در این دستگاهها نقش جذب ، دفع و انتقال گرما را به عهده دارد، یعنی گرمای بوجود آمده توسط ماشین جذب و از دستگاه دور می سازد. این کار باعث ادامه کار یکنواخت و پایداری دستگاه می شود. با بکار بردن برجهای خنک کننده این کار انجام می گیرد.بدلایل زیر آب معمولترین سرد کننده هاست:
 .1 
بمقدار زیاد وارزان در دسترس می باشد.
 .2 
به آسانی آب را می توان مورد استفاده قرار داد .
 .3 
قدرت سرد کنندگی آب نسبت به اکثر مایعات( در حجم مساوی )بیشتر است.
 .4 
انقباض و انبساط آب با تغییر درجه حرارت جزیی است.
از برجهای خنک کننده خشک بیشتر در مکانهای که آب کافی برای خنک کردن برج وجود ندارد استفاده می شود. عمل خنک کردن آب را نیز میتوان از برجهای سینی دار بصورت مرحله ای انجام داد.
برای انجام عملیات خنک سازی آب می توان از برجهای آکنده و سینی دار استفاده نمود.

اطلاعات تكميلي