برج خنك كننده

در واقع برج خنک کن نوع خاصی از مبدل حرارتی است که در این دستگاه، گرمای آب با تماس مستقیم با هوا به اتمسفر منتقل می شود. به طور کلی اساس کار این دستگاه بر مبنای اصول اولیه فرﺁیند تبخیر است. به این صورت که حجم زیادی از آب خنک می شود تا دوباره برای ورود به تجهیزات مورد نظر مورد استفاده قرار گیرد. به همین دلیل است که امروزه در صنایع از برج خنک کننده بسیار استفاده می شود چرا که آب خنکی که برای صنایع نیاز است بعد از انجام ماموریت به برج خنک کننده برمی گردد و سرد می شود

کاربرد برج خنک کننده در صنایع به این دلیل است که در فرآیندهای صنعتی آب در گردش معمولا گرم می شود و با به کارگیری برج خنک کننده مجددا خنک شده و به فرآیند اصلی برمی گردد

کاربری های برج های خنک کننده

1.      نیروگاه های مختلف

2.      تصفیه خانه ها

3.      پالایشگاه ها

4.      ساختمان های مسکونی، تجاری و اداری

5.      سردخانه ها


اجزای اصلی دستگاه

·        حوضچه (تشت)

·        فن

·        پکینگ

·        قطره گیرها

·        سیستم توزیع آب شامل لوله ها و نازل