چيلر

water cooled.jpgair cooled chiller-matn.jpg

 

مشخصات عمومي چيلرهاي اصفهان دما : 

    ظرفيت :                       5 تا 320 تن برودتي

    انواع :                           آب خنك و هوا خنك

    نوع كمپرسور :              تراكمي رفت و برگشتي (نيمه بسته )

    نوع كمپرسور :              اسكرال ( بسته )

    نوع كمپرسور :              اسكرو

    تعداد كمپرسور :            1 تا 8 دستگاه

   تجهيزات و لوازم كنترل :شير آلات و لوازم كنترل از مارك هاي معتبر آمريكايي يا اروپايي                                   

قابليت هاي چيلرهاي اصفهان دما:

   ضريب عملکرد

   حذف مخاطرات زيست محيطي ناشي از مبردهاي مضر
  کاستن از ميزان توليد گازهاي گلخانه اي و آلاينده ها

چیلر تراکمی:

چیلر به دستگاهی گفته می‌شود که از طریق انجام یک سلسله فرآیند در سیکل تبرید تراکمی یا جذبی گرما را از سیال واسط (معمولاً آب) می‌گیرد و باعث سرد شدن آن می‌شود. این مایع می‌تواند از طریق مبدل حرارتی به تجهیزات خنک‌کننده یا فرآیندهای صنعتی دیگری منتقل شود.

از چیلرها بطور گسترده برای تهویه مطبوع تابستانی در پروژه‌های مسکونی، اداری – تجاری، فرهنگی – تفریحی، ورزشی، صنعتی و … استفاده می‌شود.

در چیلرهای تراکمی گاز ابتدا توسط کمپرسور، متراکم می‌گردد (فشار ان افزایش میابد). این گاز سپس به کندانسور وارد شده توسط آب یا هوای محیط، خنک شده و به مایع تبدیل می‌گردد این مایع با عبور از شیر انبساط یا لوله موئین دچار کاهش فشار انی شده و وارد فضای خنک‌کننده (اواپراتور) می‌شود که این کاهش فشار باعث تبخیر مایع گردیده و در نتیجه مایع سردکننده با گرفتن حرارت نهان تبخیر خود از محیط خنک‌شونده، باعث کاهش دمای محل می‌گردد. پس از تبخیر، این گاز به کمپرسور منتقل می‌شود و این سیکل تکرار می‌شود.

انواع چیلر تراکمی

·       چیلر تراکمی با کمپرسور رفت و برگشتی

·          چیلر تراکمی با کمپرسور اسکرو

·       چیلر تراکمی با کمپرسور اسکرال

انواع چیلر از نظر کندانسور

·       چیلر با کندانسور هوایی

·       چیلر با کندانسور آبیچیلر