چيلر

water cooled.jpgair cooled chiller-matn.jpg

 

مشخصات عمومي چيلرهاي اصفهان دما :

 

    ظرفيت :                       5 تا 320 تن برودتي

    انواع :                           آب خنك و هوا خنك

    نوع كمپرسور :              تراكمي رفت و برگشتي (نيمه بسته )

    نوع كمپرسور :              اسكرال ( بسته )

    نوع كمپرسور :              اسكرو

    تعداد كمپرسور :            1 تا 8 دستگاه

   تجهيزات و لوازم كنترل :

                                          شير آلات و لوازم كنترل از مارك هاي معتبر آمريكايي يا اروپايي

 

 

قابليت هاي چيلرهاي اصفهان دما:

 

   ضريب عملکرد
   صرفه جويي در هزينه اوليه مورد نياز براي ديگ ها
   بهبود راندمان ديگ ها در تابستان
   حذف مخاطرات زيست محيطي ناشي از مبردهاي مضر
  کاستن از ميزان توليد گازهاي گلخانه اي و آلاينده ها

 


اطلاعات تكميلي